Ahşap Mobilya İmalatçısı, Mobilya Döşemecisi Belgelendirme Programı

Ahşap Mobilya İmalatçısı, Mobilya Döşemecisi Belgelendirme Programı

Ahşap Mobilya İmalatçısı, Mobilya Döşemecisi Belgelendirme Programı

AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

17UY0301-3 Ahşap Mobilya İmalatçısı, belgelendirme programı başvurusuna, 18 yaşını doldurmuş adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.

Zorunlu ve Seçmeli Birimler (A: Zorunlu - B:Seçmeli)

SEVİYE-3 (Rev:01)

17UY0301-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
17UY0301-3/A2: Mobilya İmalatına Destek Sağlama

SEVİYE-4 (Rev:01)

17UY0301-4/A1: İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
17UY0301-4/B1: Masif Mobilya İmalatı
17UY0301-4/B2: Kaplamalı Mobilya İmalatı
17UY0301-4/B3: Panel Mobilya İmalatı
17UY0301-4/B4: Ambalajlama
17UY0301-4/B5: Mobilya Onarımı

Seviye-4 İçin Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri
Adayın Seviye-4 mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu birimden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. B4 veya B5 biriminden belge alınabilmesi için B1, B2 veya
B3 birimlerinin birinden başarılı olunması gerekir.

SEVİYE-5 (Rev:00)

17UY0301-5/A1: İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
17UY0301-5/A2: Projelendirme ve Süreç Yönetimi
17UY0301-5/A3: Ahşap Mobilya İmalatı
17UY0301-5/A4: Ahşap Mobilya Onarım ve Ambalajlama

Genel Ölçme ve Değerlendirme Şartları

Ahşap Mobilya İmalatçı (Seviye 3, 4 ve 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için teorik ve performans girdikleri tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Teorik ve Performans sınavlarının değerlendirmesi, sınav esnasında ve sonrasında değerlendirici tarafından gerçekleştirilir ve merkezimizde karar vericinin onayına sunulur.

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerliliği 5 yıldır.

Belge Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2 nci yıl ile 3 üncü yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile
değerlendirilir. Belgelendirilen aday çalışmaya ara vermediğini çalıştığı firmaya onaylatarak MEYSEM'e bildirmekle yükümlüdür.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Belge Kararı

Adayın katıldığı Teorik ve Performans sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Belgelendirme kararları sadece merkezimiz tarafından belgelendirme karar vericisi olarak istihdam edilen personel tarafından verilebilir.

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi meysem.org web sitesinden ya da itiraz/şikâyet sahibi şahsen merkezimize başvurabilir, sınav alanlarında da değerlendiricilerimize itiraz/şikâyetini yapabilir. Sınav ve sınav sonuçları için itiraz/şikayet süresi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gündür.

 

17UY0300- Seviye 3/4/5 MOBİLYA DÖŞEMECİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI

17UY0300-3 Mobilya Döşemecisi, 17UY0300-4 Mobilya Döşemecisi ve 17UY0300-5 Mobilya Döşemecisi belgelendirme programı başvurusunda, 18 yaşını doldurmuş adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.

Zorunlu ve Seçmeli Birimler (A: Zorunlu-B:Seçmeli)

17UY0300-Seviye 3/4/5-A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
17UY0300- Seviye 5/A2: Döşeme Sistemi Projelendirme, Üretim Hazırlık ve Süreç Yönetimi (Sadece Seviye 5 İçin)
17UY0300--Seviye 3/4/5-A3: Yüz/Astar Hazırlama, Minder ve Yastık Yapma

17UY0300-Seviye 3/4/5-B1: Levha ve Kolan Üzerine Döşeme
17UY0300-Seviye 3/4/5-B2: Yay Üzerine Döşeme

Genel Ölçme ve Değerlendirme Şartları

Mobilya Döşemecisi (Seviye 3, 4 ve 5) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için teorik ve performans girdikleri tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Teorik ve Performans sınavlarının değerlendirmesi, sınav esnasında ve sonrasında değerlendirici tarafından gerçekleştirilir ve merkezimizde karar vericinin onayına sunulur.

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerliliği 5 yıldır.

Belge Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2 nci yıl ile 3 üncü yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile
değerlendirilir. Belgelendirilen aday çalışmaya ara vermediğini çalıştığı firmaya onaylatarak MEYSEM'e bildirmekle yükümlüdür.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Belge Kararı

Adayın katıldığı Teorik ve Performans sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Belgelendirme kararları sadece merkezimiz tarafından belgelendirme karar vericisi olarak istihdam edilen personel tarafından verilebilir.

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi meysem.org web sitesinden ya da itiraz/şikâyet sahibi şahsen merkezimize başvurabilir, sınav alanlarında da değerlendiricilerimize itiraz/şikâyetini yapabilir. Sınav ve sınav sonuçları için itiraz/şikayet süresi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gündür.