Çelik Kaynakçısı, Makine Bakımcısı, NC/CNC Programcısı-Tezgah İşçisi

Çelik Kaynakçısı, Makine Bakımcısı, NC/CNC Programcısı-Tezgah İşçisi

Çelik Kaynakçısı, Makine Bakımcısı, NC/CNC Programcısı-Tezgah İşçisi

11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI BELGELENDİRME PROGRAMI

11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı belgelendirme programı başvurusunda, MYK’nın ilgili ulusal yeterliliğine göre başvuruda bulunduğu sınavla ilgili ön yeterlilik şartı aranmayacaktır. Kaynakçı belgelendirme sınavına 18 yaşını tamamlamış, okur-yazar ve kaynak yapmaya mani olacak fiziksel engeli bulunmayan herkes başvurabilir.

Zorunlu ve Seçmeli Birimler (A: Zorunlu-B:Seçmeli)

11UY0010-3/A1 KAYNAK İŞLEMLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

11UY0010-3/B1 ELEKTROTLA ARK KAYNAĞI (111)

11UY0010-3/B6 METAL-ARK AKTİF GAZ KAYNAĞI (MAG KAYNAĞI) (135)

11UY0010-3/B9 TUNGSTEN ASAL GAZ ARK KAYNAĞI (TIG KAYNAĞI) (141)

Genel Ölçme ve Değerlendirme Şartları

Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için teorik ve performans girdikleri tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Teorik ve Performans sınavlarının değerlendirmesi, sınav esnasında ve sonrasında değerlendirici tarafından gerçekleştirilir ve merkezimizde karar vericinin onayına sunulur. Sonuçlar 20 iş günü içerisinde web sitemizden, e-posta veya yazılı olarak adaylara duyurulur.  Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Belge almaya hak kazanan kişilere, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi yanında TS EN ISO 9606-1’e uygun olarak hazırlanmış Mesleki Yeterlilik Belgesi Eki verilir.

Belge Geçerlilik Süresi

TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’ de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

Belge Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın yeterliliği, TS EN ISO 9606-1 Madde 9.2’ de belirtildiği üzere her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur. Belgelendirilen aday çalışmaya ara vermediğini 6 aylık periyotlarla çalıştığı firmaya onaylatarak MEYSEM'e bildirmekle yükümlüdür.

Belge Yenileme

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır.

Belge Kararı

Adayın katıldığı Teorik ve Performans sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Belgelendirme kararları sadece merkezimiz tarafından belgelendirme karar vericisi olarak istihdam edilen personel tarafından verilebilir.

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi meysem.org web sitesinden ya da itiraz/şikâyet sahibi şahsen merkezimize başvurabilir, sınav alanlarında da değerlendiricilerimize itiraz/şikâyetini yapabilir. Sınav ve sınav sonuçları için itiraz/şikayet süresi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gündür.

 

11UY0002-3/4 MAKİNE BAKIMCISI  BELGELENDİRME PROGRAMI

10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 ve 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4 belgelendirme programı için 18 yaşını doldurmuş adaylar başvurabileceklerdir.

Zorunlu ve Seçmeli Birimler (A: Zorunlu-B:Seçmeli)

Seviye 3

10UY0002-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

10UY0002-3/B1: Önleyici Bakım
10UY0002-3/B2: Düzeltici Bakım

Seviye 4

10UY0002-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

10UY0002-4/B1: Önleyici Bakım
10UY0002-4/B2: Düzeltici Bakım

Genel Ölçme ve Değerlendirme Şartları

10UY0002-3 Makine Bakımcı Seviye 3 ve 10UY0002-4 Makine Bakımcı Seviye 4 Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. 

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerliliği 5 yıldır.

Belge Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile
değerlendirilir Belgelendirilen aday çalışmaya ara vermediğini çalıştığı firmaya onaylatarak MEYSEM'e bildirmekle yükümlüdür.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Belge Kararı

Adayın katıldığı Teorik ve Performans sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Belgelendirme kararları sadece merkezimiz tarafından belgelendirme karar vericisi olarak istihdam edilen personel tarafından verilebilir.

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi meysem.org web sitesinden ya da itiraz/şikâyet sahibi şahsen merkezimize başvurabilir, sınav alanlarında da değerlendiricilerimize itiraz/şikâyetini yapabilir. Sınav ve sınav sonuçları için itiraz/şikayet süresi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gündür.

 

12UY0082-4 CNC PROGRAMCISI BELGELENDİRME PROGRAMI

12UY0082-4 CNC Programcısı (Seviye 4) belgelendirme programı başvurusunda, MYK’nın ilgili ulusal yeterliliğine göre 18 yaşını doldurmuş adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.

Zorunlu ve Seçmeli Birimler (A: Zorunlu-B:Seçmeli)

12UY0082-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
12UY0082-4/A2 CNC Tezgâhlarında Programlama ve Üretim

Genel Ölçme ve Değerlendirme Şartları

12UY0082-4 CNC Programcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerliliği 5 yıldır.

Belge Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2 nci yıl ile 3 üncü yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile
değerlendirilir. Belgelendirilen aday çalışmaya ara vermediğini çalıştığı firmaya onaylatarak MEYSEM'e bildirmekle yükümlüdür.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Belge Kararı

Adayın katıldığı Teorik ve Performans sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Belgelendirme kararları sadece merkezimiz tarafından belgelendirme karar vericisi olarak istihdam edilen personel tarafından verilebilir.

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi meysem.org web sitesinden ya da itiraz/şikâyet sahibi şahsen merkezimize başvurabilir, sınav alanlarında da değerlendiricilerimize itiraz/şikâyetini yapabilir. Sınav ve sınav sonuçları için itiraz/şikayet süresi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gündür.

 

14UY0202-3 NC/CNC TEZGAH İŞÇİSİ BELGELENDİRME PROGRAMI

14UY0202-3 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3) belgelendirme programı başvurusunda, MYK’nın ilgili ulusal yeterliliğine göre 18 yaşını doldurmuş adaylar başvuruda bulunabileceklerdir.

Zorunlu ve Seçmeli Birimler (A: Zorunlu-B:Seçmeli)

14UY0202-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
14UY0202-3/B1: Tornalama İşlemleri
14UY0202-3/B2: Frezeleme İşlemleri

Genel Ölçme ve Değerlendirme Şartları

14UY0202-3 NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmesi için teorik ve performans girdikleri tüm sınavlardan başarılı olma şartı aranır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerliliği 5 yıldır.

Belge Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2 nci yıl ile 3 üncü yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile
değerlendirilir. Belgelendirilen aday çalışmaya ara vermediğini çalıştığı firmaya onaylatarak MEYSEM'e bildirmekle yükümlüdür.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 30 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunmak.
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.
Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır

Belge Kararı

Adayın katıldığı Teorik ve Performans sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Belgelendirme kararları sadece merkezimiz tarafından belgelendirme karar vericisi olarak istihdam edilen personel tarafından verilebilir.

İtiraz ve Şikayetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi meysem.org web sitesinden ya da itiraz/şikâyet sahibi şahsen merkezimize başvurabilir, sınav alanlarında da değerlendiricilerimize itiraz/şikâyetini yapabilir. Sınav ve sınav sonuçları için itiraz/şikayet süresi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 gündür.