Logo, Marka ve Belge Kullanımı

Logo, Marka ve Belge Kullanımı

Merkezimiz tarafından verilen belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır. Verilen belgeler başvuruda bulunan personelle ilgili olup, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

Belge Meysem Belgelendirme Merkezi’nin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz.

Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

 

PR.PS.02 Rev03 Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürümüzü İncelemek İçin Tıklayınız

PR.SZ.06 Rev06 Mesleki Yeterlilik Belgesi Kullanım Sözleşmesini İncelemek İçin Tıklayınız