Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetmelikleri, TS EN ISO/IEC 17024 Standardı ve Rehber Dokümanlara Uygun Olarak Personel Belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirmek,

Belgelendirme Faaliyetlerinde TS EN ISO/IEC 17024 standardının şartlarını tutarlı bir şekilde sağlamak için oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirme prensibi ile sürdürülmesini sağlamak

Personel Belgelendirmesi için gerekli teknik kriterler belirlenerek herkesin eşit şartlarda başvuru yapabilmesini sağlamak,

Ulusal Yeterlilikler kapsamında tarafsız, adil, tutarlı ölçme değerlendirme yapmak belgelendirme kararı almak ve belgenin gözetimini ve sürekliliğini sağlamak,

Hizmet verdiğimiz ve vereceğimiz hedef kitlenin ölçme ve değerlendirme süreçlerini gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirmek, belgelemek, sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmek,

Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ailevi, ticari ya da başka türden hiçbir duruma izin vermemek,

Personel Belgelendirme Faaliyetlerinde dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmamak,

Kuruluşumuza başvuru yapan adayların kişisel bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlemek, saklamak ve muhafaza etmek,

Eğitim vermek ve kendi personelini belgelendirmek gibi Tarafsızlığa zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmamak,

Komite ve Komisyonların tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlamak,

Kuruluşumuzda belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin görevleriyle ilgili kalite gereklilikleri ve yetkinliklerini karşılamalarını ve uygulamalarını sağlamak,

Tüm kalite gerekliliklerini öğrenmiş yetkin ve tarafsız personel ile hizmet kalitemizin düzeyini artırmak, sürekliliğini sağlamak

Hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi konusunda, müşteri istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya odaklanmak, yenilikçi ve verimli hizmet anlayışıyla hizmet sunduğumuz aday, firma, kurum/kuruluşlara katma değer yaratmak,

Kuruluşumuza iletilen öneri, tavsiye, itiraz ve şikâyetleri, hiç bit etki altında kalmadan mümkün olan en kısa süre içerisinde değerlendirmek, cevaplandırmak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,

Kamuya açık bilgilerin doğru ve güncel bir şekilde paylaşılmasını sağlamak,

Hizmet ilkelerinden ödün vermeden rekabet edebilen ve her geçen gün hizmet alanını genişleten bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmek, bu hizmetleri sağlarken de ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirmek,

KURULUŞUMUZUN KALİTE POLİTİKASI VE HEDEFİDİR.

Kalite Politikamız